Formulář pro cestu mimo okres vzor.

Doklad podle bodu IV. usnesení vlády č. 216 ze dne 26. února 2021

Já níže podepsaný/á

jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………………..……………………

adresa: ………………………………………………………………………………………………………….

číslo občanského průkazu, příp. cestovního dokladu: ……………………………..

uvádím následující důvod k opuštění místa trvalého pobytu nebo bydliště1):

□ cesta do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu, nebo do zařízení veterinární péče,

…Číst více

POTVRZENÍ ZAMĚSTNAVATELE NA CESTY DO MÍSTA VÝKONU PRÁCE COVID vzor.

POTVRZENÍ ZAMĚSTNAVATELE NA CESTY DO MÍSTA VÝKONU PRÁCE

podle bodu IV.1 usnesení vlády č. 216 ze dne 26. února 2021

pro:

jméno, příjmení: …………………………………………………………………………….

…Číst více