POTVRZENÍ ZAMĚSTNAVATELE NA CESTY DO MÍSTA VÝKONU PRÁCE COVID vzor.

POTVRZENÍ ZAMĚSTNAVATELE NA CESTY DO MÍSTA VÝKONU PRÁCE

podle bodu IV.1 usnesení vlády č. 216 ze dne 26. února 2021

pro:

jméno, příjmení: …………………………………………………………………………….

datum narození: ……………………………………………………………………………

o důvodnosti cest do zaměstnání

mezi místem pobytu:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

a místem zaměstnání:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

platné na dobu ode dne……………………….   do dne …………………. roku 2021.

Vydáno dne …………………………………………………

Podpis a razítko zaměstnavatele

.……………………………………………………………………………………………

Komentáře (0)