Nabízíme kompletní zpracování mezd.

  imageslkhgů

Kompletní zpracování mzdové agendy dle aktuálně platné legislativy. Zpracování výplatních pásek do diskrétních obálek, možnost poslání výplatních pásek na soukromý mail zaměstnance. Evidence příjmů zaměstnanců včetně jejich pravidelné aktualizace. Vedení analytické evidence mezd ve struktuře nutné pro daňové účely a výpočet čisté mzdy každého zaměstnance. Potvrzení o zaměstnání (zápočtového listu, o zdanitelných příjmech), potvrzení pro účely podpory v nezaměstnanosti.

 

SFE

Podání Evidenčního listu důchodového pojištění a oznámení nástupu do zaměstnání. Podání hromadného oznámení zaměstnavatele pro Zdravotní pojišťovnu. Evidence úrazů. Vystavování příkazů k úhradě pojistného na sociální zabezpečení, pojistného na zdravotní pojištění,záloh na daň z příjmů fyzických osob a pojistného. Zpracování všech přímých převodů a výplat mezd na účty zaměstnanců a příslušných úřadů.

imageszu

Výpočet exekucí (srážek při výkonu rozhodnutí). Smluvní, hodinové, časové, tarifní mzdy.Evidence zdravotního volna a volných dnů (sick days a free days). Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a vyúčtování daně vybírané srážkou, podání vč. všech příloh. Podání přehledů pro zdravotní pojišťovny a správu sociálního zabezpečení. Roční zúčtování daně. Reporting v oblasti mezd. Další libovolné přehledy dle Vašich potřeb.

index

Vyjdeme operativně vstříc vašim potřebám,na základě vašich preferencí mzdy (i celé účetnictví) zpracujeme buď v prostorách vaší firmy, s využitím vašeho softwaru, nebo naopak přeneseme z části nebo zcela k nám. Při využití sdílení podkladů a informací přes vzdálený přístup a cloudové řešení zajistíme bezpečnost sdílených dat.Ve spolupráci s vaším personálním oddělením pro vás zajistíme jednotlivé služby nebo za vás převezmeme kompletní agendu mzdové evidence.Zajistíme provázanost mzdového a finančního účetnictví vaší firmy.


   images (8)

     Napište nám, pokud nám zanecháte Vaše telefonní číslo my Vám zavoláme zpět.