Jak žádat o ošetřovné v případě zavření školy nebo školky

Ošetřovné a podmínky jeho čerpání.

Doba poskytování dávky:

Ošetřovné se poskytuje dle zákona o nemocenském pojištění z důvodu uzavření dětských zařízení a doba jeho výplaty bude po celou dobu trvání mimořádného opatření o uzavření školních a dětských zařízení.

Věk dítěte, na které je možné dávku čerpat

Dávka bude poskytována na dítě  až do dovršení 13 let věku. Stejné je to i v případě, že je nutné postarat se o hendikepované osoby starší, jež byly umístěny v zařízeních určených pro péči o osoby závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách anebo nemohou navštěvovat školu z důvodu jejího uzavření na základě mimořádného opatření.

Ošetřovné se bude poskytovat za kalendářní měsíc

Dávka bude náležet v rámci daného měsíce vždy za dny, ve kterých byla poskytována péče. Po skončení daného měsíce …Číst více