Jak žádat o ošetřovné v případě zavření školy nebo školky

Ošetřovné a podmínky jeho čerpání.

Doba poskytování dávky:

Ošetřovné se poskytuje dle zákona o nemocenském pojištění z důvodu uzavření dětských zařízení a doba jeho výplaty bude po celou dobu trvání mimořádného opatření o uzavření školních a dětských zařízení.

Věk dítěte, na které je možné dávku čerpat

Dávka bude poskytována na dítě  až do dovršení 13 let věku. Stejné je to i v případě, že je nutné postarat se o hendikepované osoby starší, jež byly umístěny v zařízeních určených pro péči o osoby závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách anebo nemohou navštěvovat školu z důvodu jejího uzavření na základě mimořádného opatření.

Ošetřovné se bude poskytovat za kalendářní měsíc

Dávka bude náležet v rámci daného měsíce vždy za dny, ve kterých byla poskytována péče. Po skončení daného měsíce

uvede žadatel o dávku na zvláštním tiskopisu Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení, ve které dny péči poskytoval. Pokud má zajištěno hlídání, není na překážku, aby v některé dny vykonával práci pro zaměstnavatele. Za tyto dny pak dostane namísto ošetřovného mzdu nebo plat.

Zůstává možnost vystřídat se v péči

Nárok na ošetřovné může uplatnit ještě i druhá osoba a v rámci daného měsíce se mohou s původní pečující osobou v poskytování péče libovolně vystřídat (nikoli však v jednom kalendářním dnu). Každé z osob se pak vyplatí ošetřovné za ty dny, kdy péči poskytovala, tak jak je po skončení daného měsíce uvede na tiskopis Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení.

Uplatnění nároku a výplata dávky

K žádosti o ošetřovné,  je třeba vždy po skončení kalendářního měsíce předat zaměstnavateli tiskopis Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení. Zaměstnavatel po doplnění dalších rozhodných skutečností předá podklady pro rozhodnutí o dávce příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, která dávku vyplácí

Odkaz a tiskopisy:

 

 

 

 

ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Komentáře (0)