Snížení limitu pro uplatnění odpočtu úroků z hypotéky u smluv uzavřených od r. 2021.

Uplatnit odpočty úroků ze smluv o úvěru na bydlení jako nezdanitelné části základu daně lze od ledna 2021 jako doposud, částka kterou si budete moci uplatnit se však pro tyto nové smlouvy snižuje a to na max. 150 tis. Kč odečtu úroků. U smluv uzavřených do 31.12.2020 bude možné uplatnit odečet úroků stále až do výše 300 tisíc Kč, u nich se tedy nic nemění.