Silniční daň – konec generálního pardonu 2020

V případě, že jste využili takzvaného generálního pardonu tedy možnosti odložit zálohy na silniční daň, které jsou jinak splatné k 15. dubnu a 15. červenci dovolujeme si Vám připomenout,

že obě zálohy je nutné zaplatit nejpozději do 15. října spolu s další letošní zálohou.

V případě jako u daní z příjmů, je úleva koncipována jako odpuštění úroků. Kdo nedoplatí zálohy do 15. října, budou se mu úroky počítat od původního termínu, kdy měli být zálohy původně uhrazeny.

Komentáře (0)