Do kdy podat daňové přiznání za rok 2016

Daňové přiznání za rok 2016 musíte podat, ale i uhradit případnou daň nejpozději do 3. dubna 2017. Všichni, kteří využijí služeb daňového poradce, mohou termín o 3 měsíce posunu, ale do 3. dubna o tom ale musí o této skutečnosti finanční úřad informovat.

Na závěr pouze připomínáme, že pokud máte vy nebo váš zástupce zpřístupněnou datovou schránku či zákonem uloženou povinnost ověření účetní závěrky auditorem, musíte podat daňové přiznání elektronicky a to prostřednictvím webu finanční správy (elektronická podání) nebo přes datovou schránku. Za nedodržení elektronické formy Vám hrozí pokuta ve výši 2 000 Kč.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on StumbleUpon

Komentáře (0)