Vstupní a preventivní lékařské prohlídky zaměstnanců ve snaze zamezit dalšímu šíření onemocnění COVID-19 pozastaveny.

Jako zaměstnavatelé se dostáváte do svízelné situace, protože bez lékařských prohlídek zaměstnanec nesmí pracovat a na základě doporučeného postupu pro ordinace PL ze dne 13. 3. 2020 sdružením praktických lékařů Vám nebudou lékařské prohlídky umožněny

https://splcr.cz/10667-2/?fbclid=IwAR0NCBLLFkErkXd_C-wBKyyEUZOdHlPg41qcp1QioNdIZw4DhRd17si9yac

7.S okamžitou platností přestaňte poskytovat pracovně-lékařské služby a zbytnou posudkovou činnost (řidičské a zbrojní průkazy, jiné posudky, výpisy z dokumentace atd. Zastavte vyšetření pro potřebu posudkové služby ČSSZ (invalidní důchody, bezmocnosti)

Doporučuji si tuto informaci dobře uložit při následných kontrolách při prokazování proč jste neprovedli vstupní, preventivní nebo výstupní lékařskou prohlídku. Koronavirová nákaza snad brzy skončí, ale my víme, že slibované odpouštění nedostatků nemusí být v plné míře odpouštěno.

Vzor čestného prohlášení zaměstnance : Usnesení vlády – karanténa a obchod – čestné prohlášení 20200316

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on StumbleUpon

Komentáře (0)