• Propojení teorie s praxí – nové znalosti a zkušenosti z vašeho oboru.
  • Zvýšení konkurenceschopnosti na pracovním trhu.
  • Možnost nástupu do zaměstnání přímo u poskytovatele podle toho, jak ho během  vzdělávání praxí přesvědčíte o svých schopnostech.
  • Certifikát o absolvování vzdělávání praxí.
  • Úhradu výdajů na cestovné a ubytování.
  • Osobní pomoc odborného mentora po celou dobu vzdělávání praxí.
  • Individuální harmonogram, na němž se sami dohodneme.