Kurz mzdové účetní Vsetín

dovolujeme si pouze informativně sdělit že od září 2017 zahajujeme kurz Mzdové účetní ve zvýhodněné ceně 10 000,-Kč

Účastníci kurzu se seznámí s problematikou vedení mzdového účetnictví se souvisejícími činnostmi.

Cílem kurzu je účastníky naučit provádět samostatně činnosti spojené s výpočtem mezd (platů) pro zaměstnance, vést mzdovou evidenci a provádět odvody příslušným institucím dle požadavků platné legislativy.

Obsahová náplň

 • BOZP
 • Mzda a odměňování
 • Cestovní a jiné náhrady a požitky
 • Průměrný výdělek
 • Hrubá mzda, srážky ze mzdy
 • Daň ze závislé činnosti
 • Zdravotní a sociální pojištění
 • Pracovněprávní problematika
 • Pracovní poměr
 • Dohody mimo pracovní poměr
 • Pracovní doba, přestávky v práci
 • Dovolená na zotavenou
 • Překážky v práci
 • Povinnosti k ÚP, zaměstnanci ze zahraničí a EU
 • Pracovní úrazy

Vstupní požadavky

 • 18 let,

Způsob ukončení

 • Teoretický písemný test a praktická úloha z jednotlivých tématických celků.

Výstupní doklad

 • Osvědčení o rekvalifikaci

Nabyté znalosti

 • základní pojmy z oblasti mzdového účetnictví,
 • základní pojmy z oblasti daňových zákonů, zdravotního a sociálního pojištění,
 • pravidla pro poskytování mzdy a platu,
 • základy pracovněprávní problematiky,
 • náležitosti pracovního poměru, dohody o provedení práce a o pracovní činnosti,
 • náležitosti pracovní doby, dovolené, překážek v práci, pracovních úrazů,
 • postup při provádění srážek ze mzdy, zvláštnosti soudních a úředních rozhodnutí,
 • povinnosti zaměstnavatele, zaměstnanců, a to i ve vztahu s ÚP, EU.

Získané dovednosti

 • vyplnit a zpracovat mzdové doklady, odměny z dohod o pracích mimo pracovní poměr,
 • zaúčtovat mzdové doklady, cestovní a jiné náhrady a požitky,
 • zpracovat srážky ze mzdy, soudní a úřední rozhodnutí,
 • zpracovat a zúčtovat daň ze závislé činnosti, způsoby zdanění, výpočet měsíční daňové povinnosti, slevy na dani, daňové zvýhodnění, odvody daně,
 • výpočet pojistného na zdravotní a sociální pojištění, odvod pojistného, dávky nemocenského pojištění, důchodové pojištění,
 • zpracovat  eldp, zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu,
 • zpracovat doklady pro OSSZ, zdravotní pojišťovny,
 • vyplnit doklady při vzniku  a skončení pracovního poměru.

Úspěšný absolvent najde uplatnění v soukromých firmách i státních institucích.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on StumbleUpon

Komentáře (0)